Membrane Protein Bioinformatics Research Group

Köszöntjük a Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoportban!

    A Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport (MBK) az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetében működik, vezetője Dr. Tusnády Gábor. A csoport 2012-ben alakult meg, amikor a csoportvezető elnyerte az MTA által kiírt Lendület pályázatot.

    A csoport fő célkitűzése a membrán fehérjék topológiájának és 3Ds szerkezetének vizsgálata, olyan modern bioinformatika eljárások kifejlesztésével, mint a CCTOP, vagy TMFoldRec eljárások, valamint adatbázisok létrehozásával és karbantartásásval, amelyek a transzmembrán fehérjék topológiájával és szerkezetével kapcsolatosak. A csoportban vizsgálják még a transzmembrán fehérjékben előforduló rendezetlen régiókat és a transzmembrán fehérjék kölcsönhatási hálózatát. A bioinformatikai eljárások mellett a csoport részt vesz egy transzmembrán fehérjék topolológiai adatainak generálására alkalmas nagy áteresztő képességű módszer fejlesztésében.

    A transzmembrán fehérjék vizsgálatában elért eredményeken kívül a csoport bekapcsolódott számos új generációs szekvenáláson (NGS) alapuló kutatásba, kezdve a csirke DT40 bursal limfóma sejtvonal és a Micoplazma sp HU2014 genom szekvenálástól az általános kemoterápiás szerek mutagén hatásának és a formalinnal fixált, parafinba ágyazott tumor minták TruSeq Custom Amplicon esszé klinikai validócióján át, ismert és ismeretlen virális patogének növényekben való azonosításáig.

Aktuális álláshírdetések: nem hivatalos verzió

Kövessen bennünket facebook twitter |  MTA |  TTK |  Enzimológiai Intézet |  © Copyright |  Impresszum