Membrane Protein Bioinformatics Research Group

Köszöntjük a Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoportban!

    A Membránfehérje Bioinformatika Kutatócsoport (MBK) az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetében működik, vezetője Dr. Tusnády Gábor. A csoport 2012-ben alakult meg, amikor a csoportvezető elnyerte az MTA által kiírt Lendület pályázatot.

    A csoport fő célkitűzése a membrán fehérjék topológiájának és 3Ds szerkezetének vizsgálata, olyan modern bioinformatika eljárások kifejlesztésével, mint a CCTOP, vagy TMFoldRec eljárások, valamint adatbázisok létrehozásával és karbantartásásval, amelyek a transzmembrán fehérjék topológiájával és szerkezetével kapcsolatosak. A csoportban vizsgálják még a transzmembrán fehérjékben előforduló rendezetlen régiókat és a transzmembrán fehérjék kölcsönhatási hálózatát. A bioinformatikai eljárások mellett a csoport részt vesz egy transzmembrán fehérjék topolológiai adatainak generálására alkalmas nagy áteresztő képességű módszer fejlesztésében.

    A transzmembrán fehérjék vizsgálatában elért eredményeken kívül a csoport bekapcsolódott számos új generációs szekvenáláson (NGS) alapuló kutatásba, kezdve a csirke DT40 bursal limfóma sejtvonal és a Micoplazma sp HU2014 genom szekvenálástól az általános kemoterápiás szerek mutagén hatásának és a formalinnal fixált, parafinba ágyazott tumor minták TruSeq Custom Amplicon esszé klinikai validócióján át, ismert és ismeretlen virális patogének növényekben való azonosításáig.

Aktuális álláshírdetések nem hivatalos és hivatalos verziója itt és itt érhető el.

Kövessen bennünket facebook twitter |  MTA |  TTK |  Enzimológiai Intézet |  © Copyright |  Impresszum